Odpowiedź Wiceprezydenta na nasze pismo z dnia 6 czerwca 2022r.

Zamieszczamy pismo Pana Wiceprezydenta Miasta Bydgoszczy Mirosława Kozłowicza będące odpowiedzią na kolejne już nasze pismo skierowane w temacie wsparcia budowy kanalizacji sanitarnej na terenie naszego ogrodu. Zachęcam do zapoznania się z treścią. Wszystkie pisma znajdziecie w zakładce Kanalizacja.  Zarząd ROD Camping