Śmieci wielkogabarytowe – ostatni termin.

UWAGA !
Ostatni termin wyrzucania śmieci wielkogabarytowych to:
1 – 5 października
Do tego czasu obowiązuje zakaz wyrzucania i gromadzenia
śmieci wielkogabarytowych przy kontenerach! 
Zarząd ROD Camping