Pismo Pana Wiceprezydenta Miasta Bydgoszczy.

Wiceprezydent Miasta Bydgoszczy Pan Mirosław Kozłowicz przesłał jeszcze jedno pismo będące odpowiedzią na nasze pytanie zadane pismem z dnia 28 lipca a dotyczące możliwości wybudowania kanalizacji sanitarnej w alejkach ogrodowych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy. Odpowiedź znajdziecie w zamieszczonym piśmie. Wszystkie pisma dotyczące budowy kanalizacji znajdują się w zakładce –Kanalizacja.