Pismo do PZD w Warszawie o sfinansowanie budowy.

Zwróciliśmy się do Polskiego Związku Działkowców w Warszawie z pismem wnoszącym o sfinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej w alejkach ogrodu. Motywujemy to faktem pozostawania naszej działki w użytkowaniu wieczystym należącym do PZD w Warszawie. O odpowiedzi oczywiście poinformujemy. Zarząd ROD Camping