Śmieci koszt- październik.

To już ostatni miesiąc zakontraktowanych pojemników na odpady w tym BIO. Zatem to ostatnia chwila aby dokonać jesiennych prac ogrodowych.
1) Odpady zmieszane – 1 pojemnik koszt 246,25zł wywożony 2 razy w mies.492,50zł
2) Odpady BIO 10M – 1 pojemniki 2x w mies.492,51 X2 zł = 985,02 zł
3) Metale,tworz.szt.-1 pojemniki 2x w mies. x 54,18zł = 108,36zł
4) Papier – 1 pojemniki 2x w mies. x 54,18zł =108,36zł
5) Szkło – 1 pojemnik 2x w mies. x 54,18zł  = 108,36zł
Razem koszt wywozu odpadów za październik 2022r.:  1.802,60zł
: