Przedłużenie o rok kadencji organów PZD.

Przyszłoroczne kwietniowe Walne Zebranie miało być nie tylko zebraniem sprawozdawczym, ale jednocześnie wyborczym to znaczy  wybieralibyśmy nowy skład Zarządu ROD Camping.  Jednakże w dniu 14 grudnia br. Krajowa Rada PZD na XVII posiedzeniu zadecydowała o przedłużeniu kadencji wszystkim organom o kolejny rok podejmując uchwałę nr 1/XVII/2022 w sprawie przedłużenia kadencji organów Polskiego Związku Działkowców. W związku z powyższym wybory członków Zarządu i nowego Prezesa w naszym ogrodzie odbędą się w kolejnym roku – 2024r. ⇒Zobacz uzasadnienie. Zarząd ROD Camping