Walne Zebranie – 13 maja 2023r.

W dniu wczorajszym Zarząd pojął uchwałę o terminie Walnego Zebrania Sprawozdawczego. Odbędzie się ono w świetlicy ogrodu 13 maja – sobota w pierwszym terminie o godz. 9.30 i drugim o godz. 10.00. O zebraniu poinformujemy jeszcze wszystkich drogą mailową, a tych działkowców którzy adresu elektronicznego nie posiadają pisemnie za pośrednictwem poczty. Postaramy się przesłać Państwu z wyprzedzeniem propozycje uchwał jakie będziemy chcieli omówić i poddać pod głosowanie.  Mamy nadzieję, że informacja ta podana ze znacznym wyprzedzenie przyczyni się do jeszcze większej frekwencji na naszym spotkaniu. Zarząd ROD Camping