V Spotkanie Zarządu z Komisją Przetargową.

W zeszły czwartek miało miejsce piąte już spotkanie z Komisją Przetargową. Pracowaliśmy trzy godziny głównie nad dokumentem zatytułowanym SIWS- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dyskutowaliśmy też nad organizacyjną stroną inwestycji.   Zarząd ROD Camping