VI Spotkanie z Komisją Przetargową.

W dniu wczorajszym miało miejsce kolejne już  spotkanie z Komisją Przetargową. Kolejne trzy godziny pracy koncentrowały się na ostatecznym wypracowaniu Umowy o roboty budowlane oraz naniesieniu korekt treści co do pozostałych dokumentów. Dyskutowaliśmy też ponadto nad listą firm które chcielibyśmy poinformować o naszym przetargu.   Zarząd ROD Camping