Operat wodno prawny wykonany, wniosek do Wód Polskich złożony.

Wykonany został zlecony przez Zarząd operat wodno prawny. Wnioskujemy w oparciu o dokonane obliczenia i parametry hydroforni  o znacząco wyższy limit poboru wody z 10.660  na  56.000 metrów sześciennych na rok. Ponadto ograniczamy w nim koszty związane z co dwumiesięcznym badaniem wód pupłucznych powstających po filtracji zbiorników, składania oświadczeń z tego tytułu do Wód polskich oraz konieczności codziennego spisywania liczników pobieranej wody (!?). Tak przygotowany operat skróci czas naszej pracy oraz ponoszone wspólne koszty.  Wniosek wraz z operatem zostały już wysłane do Wód Polskich. Koszt operatu wraz z dokumentacją i opłatą wyniósł ok. 6.100zł.  Czas oczekiwania na wydanie decyzji to sześć miesięcy, a nawet rok. O decyzji Wód Polskich poinformujemy. Zarząd ROD Camping