Rozliczenie prądu za 2022r.

Zamieszczamy rozliczenie prądu za 2022r. z informacją o stanie licznika na koniec zeszłego roku oraz zużyciem prądu za cały zeszły rok.  Informacja ta została również umieszczona na tablicy ogłoszeń.  Rozliczenie prądu – dopłata/zwrot  zostanie ujęte w najbliższych czerwcowych opłatach.
⇒ ZOBACZ ROZLICZENIE SWOJEJ DZIAŁKI
Zarząd ROD Camping