Projekt sieci wodociągowej.

Zlecony przez Zarząd a wynikający z przyjętej na poprzednim Walnym Zebraniu uchwały odebrany został wykonany projekt sieci wodociągowej.  Oba projekty to znaczy projekt sieci kanalizacyjnej i wodociągowej stanowią dokumentacyjną całość.   O realizacji przyłączy wodnych, kanalizacyjnych będziemy szczegółowo mówić na sobotnim spotkaniu w dniu 13 maja. Koszt projektu sieci wodociągowej wyniósł 19.065zł brutto.  Zarząd ROD Camping