Śmieci koszt- maj.

1) Odpady zmieszane – 1 pojemnik koszt 246,25zł wywożony 2 razy w mies.492,50zł
2) Odpady BIO – 1 pojemnik 4x w mies. x 492,51 zł = 1.970,04,00 zł
3) Metale,tworz.szt.-2 pojemniki 4x w mies. x 54,18zł = 433,44zł
4) Papier – 1 pojemniki 4x w mies. x 54,18zł =216,72zł
5) Szkło – 1 pojemnik 4x w mies. x 54,18zł  = 216,72zł
Koszt wywozu odpadów za maj 2023r.:  3.329,42zł