Bardzo pracowity weekend.

Praca Zarządu rozpoczęła się w sobotę w świetlicy o 10.00 VIII spotkaniem z Komisją Przetargową. Następnie przedłożyliśmy dokumenty finansowe Komisji Rewizyjnej odpowiadając również na pytania. Opuszczaliśmy świetlicę o godzinie 19.00 jednak nie był to koniec pracy dla członków Zarządu, każdy  indywidualnie musiał wykonać jeszcze prace przypisane do funkcji. Następnego dnia czyli w niedzielę pracę rozpoczęliśmy o 10.30 zaczynając również z Komisją Przetargową – tj. IX spotkanie, następnie Zarząd dalej pracował nad dokumentacją i całym przygotowaniem Walnego Zebrania. Kończyliśmy około godziny 14.00. Prace przygotowawcze trwać będą przez cały najbliższy tydzień.  Zarząd ROD Camping