Walne Zebranie- kwestie formalne.

Pragniemy przypomnieć, iż w kwestii  formalnego uczestnictwa na Walnym Zebraniu zgodnie z § 14 ust. 2 statutu PZD prawa członkowskie wykonywane są osobiście. W związku z tym każdy członek Związku powinien samodzielnie  brać udział w Walnym Zebraniu. Niedopuszczalne jest zatem ustanowienie do tej czynności pełnomocnika, nawet, jeżeli jest to członek rodziny. Ponadto w Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie zwyczajni PZD, którym przysługuje prawo do działki w danym ROD oraz ewentualnie zaproszeni goście – o ile jest to uzasadnione porządkiem obrad np. przedstawiciele straży miejskiej lub policji. Zarząd ROD Camping