Podsumowanie Walnego Zebrania – 13 maja 2023r.

Tym razem spotkanie podsumowujące ostatni rok pracy Zarządu miało miejsce w miesiącu maju. W spotkaniu uczestniczyła przedstawiciel Okręgowego Zarządu. Przyjęte zostały uchwały inwestycyjne dotyczące: połączenia pomieszczeń biura wraz z wyposażeniem je w grzejniki dając możliwość pracy poza sezonem w okresie jesienno-wiosennym, umocnienia nadbrzeża naszego kąpieliska oraz jeżeli będzie to spełniało techniczne możliwości zainstalowanie Internetu na świetlicy i w biurze Zarządu. Przyjęta została również zdecydowanie większością głosów uchwała o zwiększeniu świadczeń pieniężnych i nagród. Jednakże głównym celem spotkania było przedstawienie i omówienie planu działania dla budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z jej technicznym podłączeniem do altan, opisem inwestycji  z podaniem terminów i  informacją o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa podczas trwania budowy.  Ponadto powołana została do składu Zarządu Pani Anna Brudkowska-Lau w funkcji Sekretarza. Chcielibyśmy wszystkim obecnym na spotkaniu serdecznie podziękować w tym za poparcie przedłożonych uchwał i kolejnych działań Zarządu. Prezes Zarządu Jacek Głazik