Praca weekendowa Zarządu- X spotkanie z Komisją Przetargową.

Ostatnia sobota była już kolejną z rzędu pracującą sobotą dla Zarządu. O godzinie 10.00 spotkaliśmy się po raz X z Komisją Przetargową, a następnie omawialiśmy bieżące sprawy działkowe, przygotowując także rozliczenia czerwcowe które niebawem będziemy rozsyłać.  Otrzymaliśmy pismo z Wód Polskich z koniecznością odpowiedzi na szereg pytań, a związanych ze złożonym przez nas operatem wodno prawnym.  Ten temat będzie wymagać będzie poświęcenia mu znacznie większej ilości czasu, w tym także pomocy firmy które realizowała nam operat.  Zarząd w sobotę kończył prace po godzinie 15.00.  Zarząd ROD Camping