Akcja społeczna – przycinanie.

W związku z prośbami działkowców, a także obniżeniem kosztów funkcjonowania ogrodu zapraszamy do akcji społecznej polegającej na przycięciu gałęzi, krzaków wyrastających na drogę od strony ulicy Biwakowej. Zapraszamy społeczników na najbliższą sobotę na godzinę 10.00, zbiórka przy bramie głównej z niezbędnym sprzętem.  Zarząd ROD Camping