Termin płatności opłat ogrodowych – do 30 czerwca.

Przypominamy, iż w dniu dzisiejszym mija termin wnoszenia opłat ogrodowych. Opłaty za energię elektryczną będące zaliczkami naliczonymi na podstawie ubiegłorocznego zużycia poszczególnych działkowców będzie można regulować z terminem płatności do 30 sierpnia. Prosimy o terminowość wpłat. Zarząd ROD Camping