XV Spotkanie Zarządu z Komisją Przetargową.

Spotkanie odbyło się 26 lipca na którym omawiano i opracowywano wzór umowy dla inspektora nadzoru  inwestorskiego.  Przedstawiciel  Okręgu nie uczestniczył w spotkaniu. Trwało trzy godziny i praca zakończyła się w tym dniu o godzinie 21.00.  Zarząd ROD Camping