Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność.

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, na mocy której dotychczasowym użytkownikom wieczystym gruntów prawo da możliwość żądania sprzedaży nieruchomości na własność.  Niestety, ale zapisy tej nowelizacji nie obejmują rodzinnych ogrodów działkowych. Zarząd ROD Camping