XVI Spotkanie Zarządu z Komisją Przetargową.

W dniu wczorajszym odbyło się już kolejne spotkanie robocze mające na celu wypracowanie najlepszych zapisów umów i dokumentacji przetargowej. Pracowaliśmy nad kolejną turą odpowiedzi radcy prawnego Okręgu. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 18.00 a skończyło pracą samego Zarządu o godzinie 22.00.   Zarząd ROD Camping