XVII Spotkanie Zarządu z Komisją Przetargową.

Wczoraj tj. 28 sierpnia odbyło się wspólne spotkanie Zarządu z Komisją Przetargową.  Pracowaliśmy nad uwagami radcy prawnego okręgu dotyczącymi między innymi:  wysokości ubezpieczenia wykonawcy, warunków płatności wynagrodzenia podwykonawców,  tworzenia kaucji w przypadku podwykonawców.  Intensywna dyskusja, ścierające się różne interpretacje i poglądy wymagać będą dyskusji z Okręgiem, tak aby zapisy Umowy o wykonawstwo były najlepsze jakie możemy wspólnie razem wypracować.  Do czasu ostatecznego opracowania dokumentów nie ma możliwości ogłoszenia przetargu na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej.  Prace rozpoczęliśmy o godzinie 18.00 zakończyliśmy o 21.00.  Zarząd ROD Camping