Przyłącze wodociągowe do altan.

Przedstawiamy uzgodniony z biurem projektowym schemat podłączenia wody do altany wraz ze studzienką wodociągową i zainstalowanym w niej wodomierzem i zaślepką dającą możliwość podłączenia sprężarki po podłączeniu której będzie możliwość wydmuchania wody z sieci po sezonie letnim.  To rozwiązanie pozwoli 1) naliczać opłaty za wodę zgodnie z zużyciem 2) uchronić instalacje wodną altany przed pęknięciem, rozszczelnieniem w przypadku mrozów. Schemat podłączenia będzie szczegółowo omawiany na najbliższym walnym zebraniu.   Zarząd ROD Camping