Pierwszy mail wysłany bezpośrednio z biura Zarządu!

Wiele testów, sprawdzeń dostępności Internetu oraz montaż masztu wraz z anteną internetową i routherem dały efekt – mamy Internet na terenie świetlicy i biura Zarządu!  Wreszcie da to możliwość efektywniejszej pracy Zarządu, ale także integracji działkowców w świetlicy poprzez wspólne gry i zabawy.  Dostępność internetu poprawi również jakość rozmów telefonicznych w otoczeniu świetlicy. Rozprowadzony zasięg Internetu przed świetlicę, na taras, pozwoli również na jego korzystanie przez wszystkich działkowców zainteresowanych przeglądaniem stron internetowych jak i pracą nawet przy zamkniętej świetlicy. Latem zostaną wystawione stoły i krzesła na taras przed świetlicę.  To pierwsze dziś spotkanie  Zarządu z możliwością pracy z udziałem Internetu!  Hasło do Internetu prześlemy na skrzynki mailowe osobnym komunikatem.  Zarząd ROD Camping