Spotkanie w Okręgu- omówienie dokumentacji wodno-kanalizacyjnej.

W dniu dzisiejszym miało miejsce przełożone na prośbę Okręgu spotkanie z 6 listopada w którym brali udział ze strony PZD – Prezes,  Inspektor ds. Inwestycji oraz Radca Prawny, a ze strony ROD Camping –  Prezes, WicePrezes oraz Przewodniczący Komisji Przetargowej. Usilnie zabiegaliśmy o to spotkanie już od lipca, głównie z Radcą Prawnym Okręgu w celu omówienia kwestii prawnych związanych z umową o roboty budowlane jak i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Bez zakończenia prac nad tymi dokumentami nie będzie możliwe rozpisanie przetargu na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Zależy nam na wypracowaniu, w ramach kompromisów,  najlepszych zapisów chroniących nasze interesy jak  i warunki w trakcie jej realizacji jak i po jej zakończeniu. Czekamy teraz na przesłanie nam ostatecznej, zaakceptowanej  wersji umowy wraz ze zgodą na jej podpisanie  przez Okręgowy Zarząd.  Zarząd ROD Camping