30 listopada – termin płatności.

Pragniemy przypomnieć, iż 30 listopada minął termin płatności raty na budowę kanalizacji sanitarnej. Opłate tą wnosić będziemy, tak jak i ratę na wymianę sieci wodociągowej jeszcze w 2024 i 2025r.  zgodnie  przyjętymi uchwałami Walnego Zebrania.  W przypadku problemów z terminowym uregulowaniem opłat można zwrócić się z uzasadnioną prośbą, o zawarcie ugody i rozłożenie zobowiązania na raty. W związku z zaległościami w opłatach ogrodowych Zarząd ROD Camping  wypowiedział dwu działkom umowy dzierżawy. Obie uchwały zostały zatwierdzone przez Okręgowy Zarząd.  Prosimy o terminowość wpłat. Zarząd ROD Camping