Kontenery na śmieci- od 1 kwietnia.

Złożyliśmy w Urzędzie Miasta deklarację na wywóz odpadów. Kontenery na plastik, szkło i papier już zostały postawiane przez ProNaturę,  kontenery na BIO i odpady zmieszane mają zostać dostarczone przed 1 kwietnia. Prosimy o 1)  segregowanie śmieci 2) nie wyrzucanie gruzu, odpadów budowlanych do kontenera na śmieci zmieszane 3) cięcie dużych gałęzi na mniejsze.              
1) Odpady zmieszane – 1 pojemnik koszt 246,25zł wywożony 2 razy w mies.492,50zł
2) Odpady BIO – 1 pojemnik 4x w mies. x 492,51 zł = 1.970,04,00 zł
3) Metale,tworz.szt.-2 pojemniki 4x w mies. x 54,18zł = 433,44zł
4) Papier – 1 pojemniki 4x w mies. x 54,18zł =216,72zł
5) Szkło – 1 pojemnik 4x w mies. x 54,18zł  = 216,72zł
Koszt wywozu odpadów za kwiecień 2023r.:  3.329,42zł

Terminarz wywozu śmieci wielkogabarytowych.

Śmieci wielkogabarytowe będą od nas odbierane tak jak w zeszłym roku śmieciarką, nie będzie podstawianych kontenerów. Będzie można je gromadzić na naszym terenie tylko w wyznaczonych dniach o których będziemy informować. Terminarz odbioru gabarytów:      26 kwietnia,  24 maja,  21 czerwca,  19 lipca,  2 sierpnia,  13 września, 11 października.     Zarząd ROD Camping  

IV Spotkanie Zarządu z Komisją Przetargową.

W dniu wczorajszym miało miejsce już czwarte spotkanie Zarządu z Komisją Przetargową. Dla zdecydowanego przyspieszenia prac Zarząd przejął kierowanie nad organizacją dalszych działań. Omawialiśmy w szczególności skomplikowane zapisy treści Umowy o roboty budowlane. W związku ze złożonością problematyki spotkanie nad tym dokumentem trwało trzy godziny. Do przygotowania pozostał szereg materiałów w związku z czym kolejne wspólne spotkanie  będzie miało miejsce jeszcze w tym miesiącu.  Zarząd ROD Camping  

Aktualizacja danych.

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem sezonu działkowego, także Walnego Zebrania przypominamy o aktualizacji Państwa danych dotyczących:  adresu zamieszkania,  do korespondencji, adresów e-mail, numerów telefonów również tych które mają mieć nadane uprawnienia dające możliwość otwierania bramy głównej.  Przy okazji – osoby które chciałyby  zakupić pilota do bramy mogą to zrobić samodzielnie zamawiając choćby z  ze strony–  https://www.e-gate.com.pl/nice-flor-flor-s-flo2r-s-pilot-2-kanalowy-433-92mhz-kod-zmienny-p-63.html   Pilot wymaga zaprogramowania. Informacje o zmianach prosimy przesyłać na adres:  prezes.rod.camping@wp.pl   Zarząd ROD Camping