Spotkanie Zarządu z Wiceprezesem WFOŚiGW w Toruniu.

W dniu dzisiejszym, na zaproszenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  miało miejsce spotkanie w Toruniu z Wiceprezesem panem Dariuszem Wrzos. W spotkaniu uczestniczyli: ze strony ogrodu  p. Jacek Głazik, p. Andrzej Błażejewicz oraz p. Kazimierz Szymański. Zaproszenie to efekt kolejnego już wysłanego pisma do WFOŚiGW w Toruniu. Na spotkaniu przedstawiliśmy sytuacje prawno- finansową wraz z posiadaną dokumentacją inwestycyjną. Przedmiotem spotkania była oczywiście kwestia wsparcia finansowego narzuconego nam obowiązku wykonania sieci kanalizacyjnej na terenie ogrodu. Zarząd cały czas szuka możliwości sfinansowania budowy kanalizacji z innych źródeł jak własne. Jednym z nich pod pewnymi warunkami mogłaby być pożyczka rozłożona na maksymalnie 15 lat. Szukamy rozwiązań analizując i podejmując  różne  kierunki działań.   Zarząd ROD Camping  

Pierwsze zebranie Komisji Przetargowej.

W dniu dzisiejszym Zarząd zaprosił na pierwsze spotkanie  Komisje Przetargową. Omówiono warunki realizacji inwestycji wynikające z projektu, obowiązujących przepisów i warunków technicznych. Nakreślono plan działania, konieczność uzyskania dodatkowych informacji z biura projektowego, a także kolejność poszczególnych etapów.  Zarząd  ROD Camping  

Zrealizowana inwestycja- próg zwalniający.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania w ostatni weekend zrealizowaliśmy montaż progu zwalniającego- leżący policjant. Zastosowane rozwiązanie daje możliwość demontażu i ponownego zainstalowania biorąc pod uwagę planowaną inwestycje kanalizacyjną. Dzięki zaangażowaniu naszych członków a w szczególności Pana Piotra Kanabaj działka nr 68, społeczną pracą został zrealizowany projekt. Z przyjętych uchwałą  środków w kwocie 4.000zł wydaliśmy łącznie : 894,48zł brutto.   Faktury do wglądu w biurze.   Zarząd ROD Camping  

Wymiana zaworów oraz dolnopłuka w WC świetlicy.

W związku z cieknącymi zaworami pisuarów oraz dolnopłuka dokonaliśmy ich  wymiany wraz  niezbędnymi akcesoriami. Prace wykonał Pan Roman, operator naszej hydroforni – gratis, nie pobierając za te prace wynagrodzenia, za co chciałbym w imieniu wspólnoty ogrodowej serdecznie podziękować. Koszt materiałów wyniósł łącznie : 170zł brutto. Faktura do wglądu w biurze. Zarząd ROD Camping  

Dzień Działkowca- 20 sierpnia 2022r.

Zarząd wyznaczył 20 sierpnia jako termin odbycia się Dnia Działkowca, do którego organizacji  zachęcamy naszych działkowców. Tak jak to zostało już zakomunikowane w zeszłym roku, Dzień Działkowca organizują członkowie naszego ogrodu, Zarząd czuwa nad wydatkowaniem środków finansowych.  Dysponujemy namiarami na firmy które do tej pory dostarczały atrakcje, zatem będzie można z nich skorzystać ponowne lub zaproponować inną formułę organizacji i atrakcji.  Pomysłowość jak najbardziej wskazana, ogranicza ją  przyjęty budżet. Zapraszamy działkowych wolontariuszy- organizatorów do przygotowania Dnia Działkowca. Swoje zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:  prezes.rod.camping@wp.pl     Zarząd ROD Camping