Operat wodno prawny.

Zarząd rusza z realizacją kolejnego bardzo ważnego zadania, a mianowicie zlecenia wykonania operatu wodno-prawnego wraz z uzyskaniem nowej decyzji administracyjnej którą wydają Wody Polskie. Obecnie obowiązująca niebawem wygasa. Wiązać ona nas będzie przez kolejne 10 lat, dlatego tak ważne jest opracowanie i omówienie przyszłych zapisów.  Praca ta wymaga od nas- Zarządu znowu dużego zaangażowania, czasu i energii. Występując o nowa decyzję chcemy: po pierwsze zwiększyć, podwyższyć roczny limit poboru wody, a po drugie wyeliminować m.in.  zapisy nakładające na nas obowiązek codziennego spisywania liczników poboru wody i inne które nie przystają do naszych warunków, generują czas i koszty. Jeżeli znacie Państwo firmy które mogły by nam pomóc w realizacji operatu wodno-prawnego to prosimy o przesłanie informacji na adres: prezes.rod.camping@wp.pl    Zarząd ROD Camping

30 listopad – termin płatności.

Pragniemy przypomnieć że w dniu jutrzejszym mija ostatni dzień płatności raty na budowę kanalizacji sanitarnej. W związku z tym, iż dużymi krokami zbliżamy się do jej faktycznej budowy, prosimy o terminowość wpłat. Ponadto, a może przede wszystkim oszczędzi nam i tak brakującego czasu na wysyłanie osobom zalegającym wezwań i konieczności naliczania odsetek. Zarząd ROD Camping

Wynagrodzenia w ROD.

Rozmowa o pieniądzach, wynagrodzeniach budzi często emocje i jest przedmiotem gorących dyskusji. W naszej wspólnocie tak nie jest, jest przedmiotem corocznych uzgodnień i podejmowanych w tym temacie uchwał. I tak jeżeli chodzi o : Prezesa to otrzymuje po lipcowej zmianie przepisów podatkowych świadczenie pieniężne w wysokości 558zł netto miesięcznie.  WicePrezes, Skarbnik, Sekretarz oraz Członek Zarządu nie otrzymują żadnych świadczeń. Nie otrzymuje ich też powołana Komisja Przetargowa.  Zarząd ma do dyspozycji nagrodę roczną w kwocie 2.000zł brutto do podziału na wszystkich członków Zarządu. Nie były też wypłacane kilometrówki, mimo wyjazdu członków m.in. na spotkanie do WFOŚiGW w Toruniu.  Zarząd ROD Camping

Drugie spotkanie Zarządu z Komisją Przetargową.

W dniu dzisiejszym miało miejsce spotkanie Zarządu z Komisją Przetargową. Warunkiem tego spotkania było przedłożenie przez biuro projektowe Flowent wstępnego opracowania planu położenia sieci wodnej na terenie ogrodu. Biuro zadeklarowało ostateczne zakończenie prac projektowych najpóźniej z początkiem grudnia. Deklaracja ta padła na poniedziałkowym spotkaniu w biurze Flowent w którym uczestniczyli Prezes, Wiceprezes oraz p. Kazimierz Szymański.  Dzisiejsze spotkanie z Komisją Przetargową miało na celu: omówienie planu działania Komisji, przygotowanie dokumentacji do przetargu, podziału pracy w ramach Komisji. W związku z wyczerpaniem już wszelkich możliwości wnioskowania do instytucji, które mogłyby wesprzeć naszą inwestycję dotacją lub wykonaniem kanalizacji w alejkach ogrodowych, przechodzimy do planu realizacji budowy sieci wodno –kanalizacyjnej w oparciu o własne środki i ewentualnie o środki pozyskane z PZD jako pożyczka. Czekamy jedynie jeszcze na odpowiedź pana Ministra Pudy na pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz na złożony przez nas wniosek o wybudowanie kanalizacji w alejkach od PZD.  Kolejne spotkanie w tym składzie będzie miało miejsce 14 grudnia.    Zarząd ROD Camping

Zamknięcie wody.

Informujemy, iż 6 listopada- niedziela, o godzinie 12.00 zostanie zamknięta woda na terenie działkowym. Zamkniecie podyktowane jest również koniecznością uszczelnienia, spawania cieknącego zbiornika hydroforni. Zarząd ROD Camping