Zima w Janowie

Coraz rzadsze zjawisko – śnieg na naszych działkach! Dawno nie napadało tyle białego puchu na drogi dojazdowe, alejki i ogródki…
W GALERII możemy zobaczyć jak to pięknie wygląda. Ciekawe, czy rozpoznacie swoje działki?

 
 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim Działkowcom składamy życzenia zdrowia, spokoju, pogody ducha i optymizmu, a w nadchodzącym Nowym Roku, wszystkiego dobrego, poczucia bezpieczeństwa i nadziei na lepszą przyszłość oraz dużo siły w pokonywaniu wszelkich przeszkód.
Zarząd ROD „Camping”

Sezon morsowania. Rośnie liczba…(cd. na ilustracji)

Janowskie morsy trwają w mocnym postanowieniu. W sobotę 28.11. – mimo, że otwarto galerie handlowe! – wytrwałe morsy wybrały kąpiel w chłodnej Brdzie! Było to kolejne, piąte, spotkanie w sezonie.
ZAPROSZENIE  w każdą sobotę i niedzielę o godz.12 30 pozostaje aktualne…

 
 

Zmarł Pan JERZY ŁUGIN (działka nr 123)

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 26.11.2020 r.
Pana JERZEGO ŁUGINA
współzałożyciela Naszego Ogrodu.
Przez wiele lat pełnił funkcję Architekta Miejskiego Bydgoszczy. 
Cześć Jego Pamięci!
Zarząd oraz Działkowcy ROD „Camping”