Pismo Pana Wiceprezydenta Miasta Bydgoszczy.

Wiceprezydent Miasta Bydgoszczy Pan Mirosław Kozłowicz przesłał jeszcze jedno pismo będące odpowiedzią na nasze pytanie zadane pismem z dnia 28 lipca a dotyczące możliwości wybudowania kanalizacji sanitarnej w alejkach ogrodowych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy. Odpowiedź znajdziecie w zamieszczonym piśmie. Wszystkie pisma dotyczące budowy kanalizacji znajdują się w zakładce –Kanalizacja.  Zarząd ROD Camping

Narada w Okręgu PZD.

Na zaproszenie Okręgu odbyła się narada z udziałem przedstawicieli ROD w której również byliśmy obecni: Prezes i Skarbnik. Spotkanie dotyczyło między innymi kwestii organizacyjnych, porządkowych, finansowych a także inwestycyjnych. Prezes OZ poinformowała o odpowiedzi Marszałek Sejmu na interpelacje poselską dotyczącą ochrony środowiska poprzez konieczność budowy kanalizacji sanitarnych na terenach ROD. Marszałek wskazała jako docelowy program „Rozwój zielonej infrastruktury” jako źródło pozyskiwania środków na ten cel. Wiemy już iż program ten nie odpowiada w żaden sposób na nasze oczekiwania biorąc pod uwagę kwotę inwestycji jak i jej skalę. Jacek Głazik Prezes ROD Camping

Dzień Ziemniaka- pożegnania lata :)

Zapraszamy wszystkich naszych działkowców na ostatnie już w tym sezonie spotkanie przy ognisku kończące sezon letni na Janowskim RODOS 🙂  Startujemy w najbliższą sobotę tj. 24 września o godzinie 18.00.  W zestawie uczestnika pajda chleba ze smalcem i pieczony ziemniak z sosikiem. Zapraszamy!    Zarząd ROD Camping