Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Przetargowej.

Kolejnym krokiem w realizacji zadania budowy sieci kanalizacyjnej jest wybór członków Komisji Przetargowej. Zarząd z pośród zgłoszonych osób powoła pięcioosobowy skład Komisji. Cały czas czekamy na zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Przetargowej. W jej rękach będzie podjęcie bardzo istotnej decyzji dotyczącej wyboru firmy, która realizować będzie inwestycje na naszym terenie. Liczymy na odpowiedzialne podejście i zaangażowanie. Na kolejne kandydatury czekamy pod adresem:  prezes.rod.camping@wp.pl   Zarząd ROD Camping  

Wydawanie pilotów do bramy- II termin.

Kolejnym terminem wydawania pilotów do bramy głównej będzie najbliższa sobota 21 maja. Zapraszamy w godzinach 16.00-17.00 do świetlicy ogrodowej. Przypominamy- koszt pilota to 59zł, będzie doliczany do czerwcowych opłat działkowych. Zarząd ROD Camping   

Uchwały Walnego Zebrania- w zakładce Dokumenty.

Podłączyliśmy do zakładki DOKUMENTY wszystkie uchwały podjęte na ostatnim Walnym Zebraniu. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem. Dedykujemy go wszystkim naszym członkom, a zwłaszcza osobom nieobecnym na spotkaniu. Nieobecność nie zwalnia z posiadania wiedzy na temat funkcjonowania i kierunków dalszych działań naszego ogrodu.
Zarząd ROD Camping  

Wydawanie pilotów do bramy.

Piloty do bramy głównej wydawane będą w najbliższą sobotę w świetlicy od godziny 16.00 do 17.00. W związku z tym, iż  dostawca przesłał połowę zamówionych pilotów przy wydawaniu decydować będzie kolejność odbioru. Następną partię pilotów wydawać będziemy po otrzymaniu, najprawdopodobniej w kolejny weekend. Pilota nabyliśmy w cenie promocyjnej, wysyłkę dostaliśmy gratis- zatem koszt pilota  wyniósł 59zł za sztukę, opłata zostanie doliczona do czerwcowego zestawienia opłat. Opłaty ogrodowe wysyłać będziemy z początkiem czerwca.

Zamówienia na piloty do bramy- do 8 maja.

Pragniemy poinformować, że wszystkie numery telefonów komórkowych jakie zostały nam przekazane zostały już zaprogramowane, a zatem mogą otwierać automatycznie bramę główną. Dla przypomnienia brama otwiera się po około 4 sekundach od wybrania numeru i zamyka po 30 sekundach. Jeżeli zatrzyma się w trakcie otwierania, może wynikać to z faktu iż w tym samym czasie wykonane zostały dwa połączenia na numer bramy. Czekamy cierpliwie aż brama zakończy ostatnią wykonywaną komendę,  możemy wówczas zadzwonić kolejny raz. Zamówienia na piloty przyjmujemy do najbliższej niedzieli tj. 8 maja. Po zamówieniu wymagać będą one zaprogramowania. Koszt od 60 – 100zł za sztukę. Zamówienia przyjmujemy na : prezes.rod.camping@wp.pl  Zarząd ROD Camping