Radosnych, pogodnych Świąt Wielkiej Nocy  a w Lany Poniedziałek – ozdrowieńczego dyngusa najlepszą wodą z naszego Ogrodu! życzy ZARZĄD ROD „CAMPING”

Zarząd obradował – w lutym i w marcu

W zakładce ZARZĄD ⇒ Zebrania Zarządu można zapoznawać się na bieżąco z przedmiotem obrad (porządek zebrania) i ustaleniami, jakie są podejmowane przez Zarząd.
Z ostatnich doniesień dowiadujemy się m.in.:
1. Zaległości w opłatach uległy zmniejszeniu, obecnie z opłatami zalega 30 działkowców. Ogólna kwota zaległości wynosi 37 399 zł, w tym zaległość w opłatach trzeciej raty za kanalizację to kwota 30 547 zł. Przypominamy o konieczności terminowego wnoszenia opłat. Przy dokonywaniu przelewów część osób nie podaje numeru działki, a jest to konieczne dla prawidłowego rozliczenia kosztów. 
2. Otrzymaliśmy koncepcję kanalizacji sanitarnej dla ROD „Camping”. Wersja  koncepcji została umieszczona na naszej stronie internetowej w zakładce DOKUMENTY ⇒ KANALIZACJA. Projektant dokona uzgodnienia z użytkownikami działek lokalizacji studzienki rewizyjnej na działce.

13 kwietnia otwieramy wodę!

Zarząd ROD „Camping” planuje włączenia wody  na dzień 13. 04. 2019 r. (sobota)
o godz. 12.00. Prosimy o sprawdzenie zaworów w altanach i na działkach, żeby uniknąć przykrych niespodzianek!
Termin włączenia wody może ulec zmianie w przypadku niepomyślnych prognoz meteorologicznych (mróz).

 🙂

Kanalizacja naszego Ogrodu coraz bliżej

Wygląda na to, że MWiK w Bydgoszczy zakończyły prace przy budowie sieci kanalizacyjnej wzdłuż ulicy Biwakowej a także na górnym tarasie Janowa.
Czas na opracowanie koncepcji i wykonanie kanalizacji wewnątrz Ogrodu… Na fotografii  – kompletna przepompownia ścieków w pobliżu naszej świetlicy.

Wiosna w naszym Ogrodzie w lutym?

Sobota, 16 lutego 2019 r… Temperatura mierzona w cieniu: 12ºC. Trawa powoli się zieleni. Przebiśniegi – nie mogąc… przebijać śniegu – po prostu zaczynają kwitnąć… 
WIOSNA???