Brda naszym skarbem

Który z ROD w kraju może pochwalić się takim położeniem jak ROD „Camping” w Janowie? Na pewno nie ma ich wiele. Szczególnie teraz, przy panujących upałach, powinniśmy docenić dzieło poprzednich Zarządów – estetyczne i bezpieczne zejście do naszego „kąpieliska”. Zauważamy też wzrost kultury jego użytkowników – już nawet właściciele piesków nie próbują schładzać swoich ulubieńców pośród kąpiących się dzieci. Brawo!

Alejki Ogrodu będą miały nazwy?

KOMUNIKAT ZARZĄDU ROD:
Ogłaszamy konkurs na nadanie nazw alejkom w naszym Ogrodzie.
Prosimy o zgłaszanie propozycji z nazwą alejki i numerem działki zgłaszającego w terminie do 7.08 br.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu działkowca 18.08.2018 r.
Pisemne propozycje prosimy przekazać Pani Annie Mąkol – działka nr 38 lub Pani Helenie Gabrych w sklepie. 

Zarząd prosi o archiwalne fotografie Ogrodu

Planujemy zorganizowanie wystawy zdjęć w związku z jubileuszem 50 – lecia powstania ogrodu.
Prosimy działkowców o udostępnienie zdjęć z okresu tworzenia się naszego ogrodu.
Zdjęcia można przekazać Pani Annie Mąkol – działka nr 38 lub Pani Helenie Gabrych w naszym sklepiku.
Zdjęcia po wykorzystaniu zwrócimy właścicielom. Zarząd ROD

Biblioteka obficie zaopatrzona

W okresie wakacyjnym we wtorki i piątki w godz 17°° – 19°° w świetlicy czynna jest biblioteka. Pani Anna Mąkol serdecznie zaprasza do korzystania ze zgromadzonych zbiorów. Jednocześnie zachęcamy do przekazywania do biblioteki niepotrzebnych już w domu książek.
W czasie dyżurów można zgłaszać wnioski i uwagi do Zarządu Ogrodu, którego członkiem jest Pani Ania.