Zmarł Eugeniusz Żuchelkowski

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszego działkowca, Eugeniusza Żuchelkowskiego z działki nr 30. Był wspaniałym życzliwym człowiekiem, chętnie pomagał innym i brał czynny udział w życiu naszej społeczności Ogrodowej. Na zawsze zachowamy Go w naszej pamięci!
Pogrzeb Ś.P. Eugeniusza odbędzie się 6 kwietnia o godz. 1100 na cmentarzu przy ul. Zaświat.
Wyrazy współczucia dla Rodziny od Zarządu ROD i działkowców.

Komunikaty Zarządu ROD

1. Włączenie wody: planowane jest na dzień 18 kwietnia br. o godz. 12.00
Apel do działkowców: należy zamknąć wszystkie zawory wody na działce!
Można to uczynić wcześniej. Nie trzeba przybyć na działkę 18 kwietnia! Szczególnie, gdyby nadal obowiązywał zakaz zgromadzeń…
  
2. W sprawie śmieci: Urząd Miasta Bydgoszczy wybrał nową firmę, która będzie odbierała śmieci m.in. z naszego terenu. Jest to firma z Dolnego Śląska Komunalnik. Stara firma Remondis zabrała swoje kontenery, a nowa firma jeszcze ich nie podstawiła. Komunalnik ma zacząć działalność od 1.04.2020 r., nie otrzymaliśmy jeszcze harmonogramu odbioru śmieci. Do czasu podstawienia kontenerów prosimy o nie składowanie śmieci na placu.

3.  KANALIZACJA: w zakładce DOKUMENTY/KANALIZACJA można zapoznać się z wstępnym kosztorysem wykonania sieci kanalizacyjnej naszego Ogrodu.

Koronawirus a ROD „Camping”

Zarząd ROD „Camping” planował Walne Zebranie członków naszego Ogrodu na dzień 25.04.2020 r., ale z uwagi na obecną sytuację, stosując się do zaleceń KZ PZD,  zebranie odbędzie się w późniejszym terminie, zależnie od rozwoju sytuacji.
     Rozliczenia za prąd za 2019 rok oraz informacje o opłatach na 2020 rok zostaną rozesłane do działkowców do dnia 30.04.2020 r.
Osoby, które zalegają z opłatą za 2019 rok, prosimy o pilne uregulowanie zaległości.
Podobnie, jak w latach ubiegłych, prosimy o dokonywanie wpłat zaliczkowych na poczet opłat za 2020 rok.
     Włączenie wody planowane jest na drugą połowę kwietnia (konkretny termin podamy w osobnym komunikacie). Z uwagi na duży pobór wody w ubiegłym roku, konieczne jest ograniczenie jej zużycia – przekroczenia limitu określonego w pozwoleniu wodno-prawnym może skutkować wysokimi karami dla Ogrodu (nawet do 20 tys. zł).

Nowelizacja prawa budowlanego a ROD

W dniu 13 lutego br. Sejm ostatecznie przyjął nowelizację prawa budowlanego, która m. in. przewiduje uproszczoną legalizację ponad 20-letnich samowoli budowlanych. Uchwalona nowela zawiera poprawkę senacką, która wyklucza taką legalizację wobec wszelkich obiektów na terenach działek w ROD. Wyłączenie terenów ROD w nowej ustawie jest sukcesem PZD. ⇒Czytaj więcej

Idą Święta…

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim działkowcom i sympatykom chwil wypełnionych miłością i radością. Niech to będzie cudowny czas, spędzony w rodzinnym gronie, pełen życzliwości, bez pośpiechu, trosk i zmartwień. A nadchodzący Nowy Rok 2020 niech będzie bogaty w sukcesy w życiu prywatnym, zawodowym i w naszej działkowej rodzinie!
ZARZĄD ROD „Camping”