Terminarz wywozu śmieci wielkogabarytowych

„W związku z niedostarczeniem w terminie nowych kontenerów firma ProNatura  nie będzie posiadała właściwej ich liczby aby podstawiać je na wszystkie tereny ROD.Wykonawca zadeklarował, że jeżeli sytuacja się zmieni i otrzyma zamówione kontenery przywróci Państwu możliwość odbioru odpadów z kontenerów. W związku z powyższym odpady wielkogabarytowe będą odbierane z wykorzystaniem śmieciarek w następujących terminach”

IV V VI VII VIII IX X
21 18 15 13 10 7 5