Koszty wywozu śmieci

Przykładowy koszt wywozu śmieci Ogrodowych za 1 miesiąc:
1) Odpady zmieszane – 1 pojemnik koszt 246,25zł wywożony 2 razy w mies.492,50zł
2) Odpady BIO – 2 pojemniki 4x w mies. x246,25zł = 1.970,00 zł
3) Metale,tworz.szt.-2 pojemniki 2x w mies. x 54,18zł = 216,72zł
4) Papier – 2 pojemniki 2x w mies. x 54,18zł =216,72zł
5) Szkło – 1 pojemnik 1x w mies. x 54,18zł  = 54,18zł

Koszty za 2022 r.
1. koszt wywozu odpadów za kwiecień 2022r.: 1.694,22zł:
1) Odpady zmieszane – 1 pojemnik koszt 246,25zł wywożony 2 razy w mies.492,50zł
2) Odpady BIO – 2 pojemniki 2x w mies. x246,25zł = 985,00 zł
3) Metale,tworz.szt.-1 pojemniki 2x w mies. x 54,18zł = 108,36zł
4) Papier – 1 pojemniki 1x w mies. x 54,18zł =54,18zł
5) Szkło – 1 pojemnik 2x w mies. x 54,18zł  = 54,18zł

2. koszt wywozu odpadów za maj 2022r.: 3.004,30zł:
1) Odpady zmieszane – 1 pojemnik koszt 246,25zł wywożony 2 razy w mies.492,50zł
2) Odpady BIO – 2 pojemniki 4x w mies. x246,25zł = 1.970,00 zł
3) Metale,tworz.szt.-1 pojemniki 4x w mies. x 54,18zł = 216,72zł
4) Papier – 1 pojemniki 2x w mies. x 54,18zł =108,36zł
5) Szkło – 1 pojemnik 4x w mies. x 54,18zł  = 216,72zł