ZARZĄD

BARBARA SZEWCZYK – PREZES działka nr 19

KAZIMIERZ SZYMAŃSKI – WICEPREZES działka nr 18

ANNA MĄKOL – SEKRETARZ działka nr 38

JOANNA PERZAN – SKARBNIK działka nr 36

MARIOLA PIOCH – CZŁONEK ZARZĄDU działka nr 35

ANDRZEJ BŁAŻEJEWICZ – CZŁONEK ZARZĄDU działka nr 86

Tel. Prezesa – 604 552 257

e-mail: prezes.rod.camping@wp.pl