ZEBRANIA ZARZĄDU – 2018 rok

24 lutego 2018 r.
1. Stan finansów, zaległości w opłatach.

2. Rozliczenie energii elektrycznej.
3. Kanalizacja – dalsze postępowanie.
4. Instalacja programu komputerowego DGCS PZD SYSTEM dla ogrodów działkowych.
5. Plan pracy na 2018 r. – propozycje członków Zarządu.
6. Komisja Rewizyjna.
7. Opłata za wodę – nowe przepisy.

20 stycznia 2018 r.
1. Stan finansów, wpłaty działkowców, zaległości w opłatach.
2. Rozliczenie energii elektrycznej – informacja dla działkowców.
3. Kanalizacja – dalsze postępowanie.
4. Program komputerowy dla ogrodów działkowych – wyznaczenie osób, którym zostaną nadane uprawnienia użytkowania programu DGCS PZD SYSTEM.
5. Przygotowanie planu pracy na 2018 r.
6. Informacja o deklaracji na podatek rolny i podatek od nieruchomości na 2018 rok.