Śmieci pojemniki na sierpień i wrzesień.

W związku z tym, iż ilość składowanych śmieci częściowo, ale nie całkowicie została zmniejszona, Zarząd podjął decyzję o zwiększeniu ilości pojemników i częstotliwości ich wywozu. Pozostały do usunięcia jeszcze z placu zalegające odpady BIO- zielone. Decyzja ta wynika też z faktu organizacji w tym miesiącu Dnia Działkowca, chcemy się bawić w estetycznym i pozbawionym przykrych zapachów miejscu.
Niestety z informacji przekazanych nam przez Pana Gospodarza wynika, że nie wszyscy użytkownicy naszych działek stosują się do racjonalnego gospodarowania odpadami – wyrzucają całe, niezgniecione pojemniki zarówno papierowe jak i plastikowe. Ponawiamy zatem apel – im więcej śmieci, tym wyższe koszty za które wszyscy ostatecznie musimy zapłacić.Ilość zakontraktowanych pojemników, częstotliwość i koszt wywozu w miesiącach sierpień i wrzesień będzie przedstawiał się następująco: Czytaj dalej

Na ścianie naszej świetlicy

Nie wszyscy z Państwa może wiedzą i widzieli, że na ścianie budynku świetlicy pojawiła się nowa tablica za której projekt i wykonanie z własnych środków zapłacił p. Andrzej Błażejewicz Wiceprezes naszego ogrodu.Chciałbym w tym miejscu w imieniu całej naszej społeczności podziękować za inicjatywę i włożoną pracę. Mam nadzieję, że znajdzie ona swoich następców i nie musi ona mieć od razu wymiaru finansowego, może być też wyrażona pracą i zaangażowaniem na rzecz naszego ogrodu.
Prezes Zarządu ROD Camping – Jacek Głazik

Ogrodzenie śmietników

Rozpoczęliśmy prace związane z budową ogrodzenia śmietników na naszym terenie. Wytyczyliśmy wstępnie położenie i przebieg płotu, obu bram i dwu furtek. W przyszłym tygodniu wyślemy szereg zapytań do firm realizujących tego typu projekty. Rozważamy też opcję mieszanej budowy ogrodzenia, to znaczy zakupu samych materiałów, a zlecenie firmie wyłącznie ich montażu. Chcemy ten projekt zrealizować jak najtańszym kosztem, szukając optymalnego rozwiązania- czyli także jakości do ceny. Jeżeli macie Państwo zaprzyjaźnione firmy które możecie polecić i które dały by nam specjalne upusty to proszę o przesyłanie informacji w terminie do dnia 1.08.2021r. na adres : prezes.rod.camping@wp.pl Prezes Zarządu ROD Camping – Jacek Głazik

Śmieci wielkogabarytowe – nowe terminy

Firma Remondis Sp.z o.o. będzie obsługiwać nasz ogród tylko do końca tego miesiąca, od sierpnia odpady z ogrodu wywozić będzie firma ProNatura.
Obie firmy nie podstawiają kontenerów gabarytowych, które mogłyby stać na ogrodzie do czasu ich zapełnienia. Działają i zbierają śmieci na zasadzie wystawki, która nie sprawdza się w przypadku naszego ogrodu. Decyzję taką musi jednak podjąć Urząd Miasta, który może taką formę wywozu zmienić, przesyłając ją następnie firmie ProNatura która będzie ją realizować. Czytaj dalej