Dzień Działkowca 17 sierpnia 2024r.

Miło nam już teraz zakomunikować, iż w tym sezonie Dzień Działkowca odbędzie się w sobotę 17 sierpnia i rozpocznie się na naszym terenie od godziny 16.00. Termin ten podyktowany jest planowanym na początek września rozpoczęciem inwestycji wodno-kanalizacyjnej, a także wolnymi terminami zamówionych firm. Podobnie jak w roku poprzednim organizację tego spotkania podjęli p. Wolińscy za co serdecznie dziękujemy. Chętnych do pomocy przy między innymi wydawaniu napojów, potraw, rozkładaniu ław, stołów prosimy o zgłaszanie się do działki nr 55. Szczegóły organizacyjne podamy w późniejszym terminie.   Zarząd ROD Camping

Wniosek o zgodę złożony w Okręgowym Zarządzie.

Złożyliśmy w Okręgowym Zarządzie wniosek z dokumentacją, uchwałami walnych zebrań dotyczących budowy sieci kanalizacyjnej z lat ubiegłych wraz z dokumentami finansowymi. Czekamy teraz na wyrażenie zgody na możliwość rozpoczęcia budowy sieci wodno-kanalizacyjnej , która będzie podstawą zamieszczenia ogłoszenia o przetargu. Zarząd ROD Camping

Wycinka drzew.

W związku z planowaną na wrzesień inwestycją wodno-kanalizacyjną zwracamy się do działkowców z pismem zobowiązującym do wycinki drzew lub uzyskania stosownego pozwolenia na wycinkę w terminie do 1 lipca. Mogą być one powodem wstrzymania lub opóźnienia w realizacji inwestycji. W przypadku nie wypełnienia tego obowiązku zrealizuje go Zarząd obciążając kosztami działkowca. Pismo które zamieszczamy obok na stronie przekazywane będzie przez powołaną między innymi do tego celu Komisję Regulaminową.  Zarząd ROD Camping