Zmiana w głównej alejce Ogrodu

Wobec niemożności osiągnięcia porozumienia w sprawie warunków korzystania z infrastruktury Ogrodu przez prywatnych właścicieli sąsiadującej działki, Zarząd podjął decyzję o trwałym oddzieleniu naszego terenu od posesji prywatnej. Główna aleja Ogrodu od kwietnia br. kończy się nowym estetycznym ogrodzeniem.