Zmiany w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę 1/2017 stwierdzającą wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego KR Pana Wacława Beneckiego w związku ze zbyciem działki i ustaniem członkostwa w PZD.
Uchwałami nr 2/2017 i 3/2017 KR dookoptowała do swego składu Panią Barbarę Szewczyk oraz wybrała ze swego grona na funkcje: Przewodnicząca KR- Anna Mąkol, Z-ca Przewodniczącej KR- Agnieszka Leszczyńska, Sekretarz KR- Barbara Szewczyk.
Po informacji Skarbnika o zadłużeniu Działkowców w naszym Ogrodzie, Zarząd w dniu 11.01.2017r. podjął uchwałę 1/2017 o wysłaniu do dłużników wezwań do zapłaty.
W związku z rezygnacją pracy w Zarządzie ROD „Camping” Pana Piotra Chęcińskiego, w dniu 09.11.2016 r. Zarząd podjął Uchwałę nr 58/2016 o kooptacji Pani Anny Trybuszewskiej.
Skład Zarządu ROD „Camping” od dnia 09.11.2016 r.: PREZES- Danuta Kuźmicka, I VICE PREZES- Kazimierz Szymański, VICE PREZES- Irena Cywińska, SEKRETARZ- Jacek Głazik, SKARBNIK- Mirosław Korzeniowski, CZŁONEK ZARZĄDU- Kazimierz Porożyński, CZŁONEK ZARZĄDU- Anna Trybuszewska