Rezygnacje członków Zarządu

Na posiedzeniu Zarządu w dniach 1 i 8 marca 2017 r. członkowie Zarządu ROD „Camping” Bydgoszcz- Janowo w osobach: Prezes Zarządu Danuta Kuźmicka,
I Wiceprezes Kazimierz Szymański, Wiceprezes Irena Cywińska, Sekretarz Jacek Głazik, Członek Zarządu Kazimierz Porożyński
złożyli rezygnacje z mandatów i pełnionych funkcji w Zarządzie ogrodu z terminami do końca marca 2017r.Na prośbę przedstawiciela Okręgowego Zarządu PZD, biorącego udział w posiedzeniu Zarządu w dniu 08.03.2017 r. i w poczuciu obowiązku przygotowania uchwał, preliminarza na 2017 r. i Walnego Zebrania – Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Camping” w Bydgoszczy informuje, że członkowie Zarządu ROD „Camping” Bydgoszcz – Janowo na posiedzeniu Zarządu w dniu 8.03.2017r. złożyli zgodnie poniższe oświadczenie: Członkowie Zarządu ROD w osobach: Prezes Zarządu Danuta Kuźmicka, I Wiceprezes Kazimierz Szymański, Wiceprezes Irena Cywińska, Sekretarz Jacek Głazik, Członek Zarządu Kazimierz Porożyński, oświadczają że w związku ze złożonymi rezygnacjami z pracy w Zarządzie ogrodu, zmieniają termin zaprzestania wykonywania czynności określonych w wypowiedzeniach z dnia 30 marca 2017 r. na dzień 29 kwietnia 2017 r.