Zarząd Komisaryczny w ROD „Camping”

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy na podstawie Uchwały nr 61/V/2017  z dnia 18.05.2017 powołało Zarząd Komisaryczny ROD Camping- Janowo
     Zarząd ROD Camping-Janowo uchwałą nr 1/2017 z dnia 20.05.2017 ustalił, że powołani członkowie Zarządu Komisarycznego będą pełnić następujące funkcje:
Prezes: Barbara Szewczyk;  Zastępca Prezesa: Kazimierz Szymański;  Sekretarz: Anna Trybuszewska;  Skarbnik: Mirosław Korzeniowski;  Członek: Kazimierz Porożyński. Zarząd ROD Camping-Janowo w dniu 20.05.2017 podjął Uchwałę nr 2/2017 w sprawie dokooptowania do Zarządu Komisarycznego CZŁONKÓW: Anna Mąkol  i Andrzej Błażejewicz.