Biblioteka obficie zaopatrzona

W okresie wakacyjnym we wtorki i piątki w godz 17°° – 19°° w świetlicy czynna jest biblioteka. Pani Anna Mąkol serdecznie zaprasza do korzystania ze zgromadzonych zbiorów. Jednocześnie zachęcamy do przekazywania do biblioteki niepotrzebnych już w domu książek.
W czasie dyżurów można zgłaszać wnioski i uwagi do Zarządu Ogrodu, którego członkiem jest Pani Ania.