WAŻNE !!! Komunikat ws. kanalizacji

W dniach 14 i 15 czerwca 2019 r. (piątek i sobota) od godz. 8.30 pracownicy Biura Projektów „Flowent”, które przygotowuje projekt sieci kanalizacji sanitarnej naszego Ogrodu, będą dokonywali uzgodnień z poszczególnymi działkowcami w zakresie ustalenia miejsca przebiegu przyłączenia altany do kanalizacji sanitarnej. Prosimy działkowców o przybycie na teren działek.
Barbara Szewczyk – Prezes ROD „Camping”