PILNE! KANALIZACJA.

W dniu 29 czerwca 2019 r. (sobota) od godz. 9.00 pracownicy Biura Projektów „Flowent”, które przygotowuje projekt sieci kanalizacji sanitarnej naszego Ogrodu, będą dokonywali uzgodnień z poszczególnymi działkowcami w zakresie ustalenia miejsca przebiegu przyłączenia altany do kanalizacji sanitarnej. Działkowcy, którzy jeszcze nie dokonali uzgodnień, proszeni są o przybycie na teren działek. Sprawa pilna !
Barbara Szewczyk – Prezes ROD „Camping”