Nowelizacja prawa budowlanego a ROD

W dniu 13 lutego br. Sejm ostatecznie przyjął nowelizację prawa budowlanego, która m. in. przewiduje uproszczoną legalizację ponad 20-letnich samowoli budowlanych. Uchwalona nowela zawiera poprawkę senacką, która wyklucza taką legalizację wobec wszelkich obiektów na terenach działek w ROD. Wyłączenie terenów ROD w nowej ustawie jest sukcesem PZD. ⇒Czytaj więcej