Komunikaty Zarządu ROD

1. Włączenie wody: planowane jest na dzień 18 kwietnia br. o godz. 12.00
Apel do działkowców: należy zamknąć wszystkie zawory wody na działce!
Można to uczynić wcześniej. Nie trzeba przybyć na działkę 18 kwietnia! Szczególnie, gdyby nadal obowiązywał zakaz zgromadzeń…
  
2. W sprawie śmieci: Urząd Miasta Bydgoszczy wybrał nową firmę, która będzie odbierała śmieci m.in. z naszego terenu. Jest to firma z Dolnego Śląska Komunalnik. Stara firma Remondis zabrała swoje kontenery, a nowa firma jeszcze ich nie podstawiła. Komunalnik ma zacząć działalność od 1.04.2020 r., nie otrzymaliśmy jeszcze harmonogramu odbioru śmieci. Do czasu podstawienia kontenerów prosimy o nie składowanie śmieci na placu.

3.  KANALIZACJA: w zakładce DOKUMENTY/KANALIZACJA można zapoznać się z wstępnym kosztorysem wykonania sieci kanalizacyjnej naszego Ogrodu.