Zmarł Eugeniusz Żuchelkowski

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszego działkowca, Eugeniusza Żuchelkowskiego z działki nr 30. Był wspaniałym życzliwym człowiekiem, chętnie pomagał innym i brał czynny udział w życiu naszej społeczności Ogrodowej. Na zawsze zachowamy Go w naszej pamięci!
Pogrzeb Ś.P. Eugeniusza odbędzie się 6 kwietnia o godz. 1100 na cmentarzu przy ul. Zaświat.
Wyrazy współczucia dla Rodziny od Zarządu ROD i działkowców.