NIE PARKUJEMY W ALEJKACH!

Zarząd ROD przypomina o ZAKAZIE parkowania pojazdów na alejkach Ogrodu. Parkować można tylko na terenie działki!
Zakaz ten wynika wprost z Regulaminu ROD (2018 rok):
§ 34 [Alejki i drogi]
1. Zarząd ROD zobowiązany jest zapewnić drożność ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych).
§ 68 [Zakazy porządkowe]
Działkowcom (…) zabrania się: (…)
6) wjazdu na teren ROD osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania ROD,
7) parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania ROD,