14 listopada zamykamy wodę!

Zarząd ROD „Camping” informuje, że zamknięcie wody na okres zimowy nastąpi w sobotę 14 listopada 2020 r. o godz.12.00.
Zalecamy otwarcie zaworów w celu opróżnienia instalacji z wody.
W przypadku nagłego znacznego spadku temperatury, nastąpi wcześniejsze zamknięcie wodociągu. Informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.