Zmarł Pan JERZY ŁUGIN (działka nr 123)

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 26.11.2020 r.
Pana JERZEGO ŁUGINA
współzałożyciela Naszego Ogrodu.
Przez wiele lat pełnił funkcję Architekta Miejskiego Bydgoszczy. 
Cześć Jego Pamięci!
Zarząd oraz Działkowcy ROD „Camping”